• دکتری مدیریت استراتژیک
  دکتری مدیریت استراتژیک

  رساله دكتری: الگوی توسعه قابليت نوآوری در سطح سازمان

 • كارشناسی ارشد مديريت بازرگانی
  كارشناسی ارشد مديريت بازرگانی

  رساله كارشناسی ارشد: ارزيابی مزيت‌رقابتی مبتنی بر منابع‌انسانی بر اساس مدل وی آر‌آی‌او

 • دکتر مصطفی مومنی
  دکتر مصطفی مومنی

  تأليف کتب:

  کتاب "ويژگي‌هاي مديران، معيارشناسي انتخاب مديران"؛ تهران: انتشارات عرش پژوه؛ 1387.

  کتاب "سیصد نکته در مديريت اسلامي" به سفارش مرکز درسهايي از قرآن؛ تهران: مرکز درسهايي از قرآن؛ 1385. 

  کتاب "درآمدي بر حق مالکيت زنان" ؛ قم: انتشارات کعبه دل؛ 1386.

  كتاب "منتخب گلستان سعدي" ؛ تهران: انتشارات مكتب صادق؛ 1389.

  کتاب "درآمدی بر رفتار سازمانی" ؛ در دست چاپ؛ 1398.

سوابق اجرایی

 • كانون زبان ايران
  كانون زبان ايران

  رييس كانون زبان ايران

   
 • حوزه هنری
  حوزه هنری

  مديركل برنامه‌‌ريزی و نظارت حوزه هنری

   
 • انتشارات مکتب
  انتشارات مکتب

  مدیرعامل انتشارات مکتب

 • مجتمع آموزشي امام صادق
  مجتمع آموزشي امام صادق

  مدير مقاطع مجتمع آموزشي امام صادق

   
 • دانشگاه امام صادق
  دانشگاه امام صادق

  رییس اداره امور آموزشي دانشگاه امام صادق

   
 • مجتمع آموزشی نبی اکرم
  مجتمع آموزشی نبی اکرم

  معاون آموزشی مجتمع آموزشی نبی اکرم

   
ثبت نام کاربران
مشخصات کاربر
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
تاریخ تولد وارد شده باید بر اساس فرمت سال-ماه-روز باشد، برای مثال 0000-00-00
(انتخابی)
(انتخابی)